Download
Billedgalleri
Plads til kreativitet og nytænkning

FlexCover er specialister inden for udførelse og projektering af tekstilarkitektur.
Vi tilbyder en lang række forskellige membranløsninger, der matcher tidens krav og kundernes ønsker om flotte overdækninger og afslutninger af byggerier. 

Med membranteknologi har arkitekternes kreativitet frit spil, og bygherren får kontante fordele og arkitektoniske muligheder, som ikke findes med andre materialer eller designløsninger.Overdækninger:
Projekter
Samarbejdspartnere
Kontakt:
FLEXCOVER a/s
Viengevej 6A
DK - 8240 Risskov
Tlf. +45 26 16 23 16
info@flexcover.dk