Download
Billedgalleri


Vores kompetente samarbejdspartnere

FlexCover samarbejder med Europas førende leverandører af membranteknologi.
Vi har gennem årene opbygget et stærkt og finmasket net af leverandører,
som alle er specialister på deres felt.

Vores samarbejde bygger for de flestes vedkommende på et mangeårigt
samarbejde, der har udmøntet sig i en lang række spændende projekter.

Overdækninger:
Projekter
Samarbejdspartnere
Kontakt:
FLEXCOVER a/s
Viengevej 6A
DK - 8240 Risskov
Tlf. +45 26 16 23 16
info@flexcover.dk