Download
Billedgalleri
Om FlexCover

Hvem er vi?
FlexCover er en virksomhed med ambition om at blive en ledende aktør på det nordiske marked inden for udførelse, projektering og salg af tektilarkitektur. 

Virksomheden er startet af Klavs Bech, som har mere end 30 års erfaring som direktør i flere større danske industrivirksomheder samt Kurt Sørensen, som har arbejdet internationalt med tekstilarkitektur i mere end 25 år .

Med FlexCover kan bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører henvende sig til ét firma, som har kompetencen til at gennemføre projekter i samarbejde med erfarne udenlandske producenter med de bedste referencer.

Overdækninger:
Projekter
Samarbejdspartnere
Kontakt:
FLEXCOVER a/s
Viengevej 6A
DK - 8240 Risskov
Tlf. +45 26 16 23 16
info@flexcover.dk